Kas teadsid, et ligikaudu 75% mootorsõiduki omanikest on unustanud teostada korralise tehnoülevaatuse õigeaegselt? Kui soovid olla kindel, et Sinu sõiduki tehnoülevaatus saaks teostatud õigeaegselt, telli meeldetuletus tehnoülevaatuse kehtivuse lõppemise kohta! Lihtne, mugav ja tasuta - veel üks mure vähem.

Tehnoülevaatus on vajalik, et tagada sõiduki liiklusele ohutu ja loodushoidlik tehnoseisund. Trahv tehnonõuetele vastavuse kontrolli mitteläbinud mootorsõiduki juhtimise eest võib olla kuni 200 eurot. Tehnonõuetele vastavuse kontrolli mitteläbinud mootorsõidukit juhtima lubamise eest karistatakse rahatrahviga kuni 400 eurot.

SOOVIN MEELDETULETUST

Meile ei meeldi rämpspost ja me ei saada seda ka Sinule! Meeldetuletuse sooviavalduse vormi täitmisega annate nõusoleku kontakteerumiseks. Meeldetuletusest saate loobuda igal ajahetkel, saates meile vastava sooviavalduse.

Sõiduki omanik või vastutav kasutaja peab tagama sõiduki vastavuse kehtestatud tehnonõuetele.

Korraline tehnoülevaatus on vajalik läbida järgmistel sõidukitel:

Korraline tehnoülevaatus ei ole vajalik läbida järgmistel sõidukitel: